De vakantieperiode komt er weer aan! Een fijne tijd, om vooral te genieten. Maar wat als u tijdens de vakantie een ongeval overkomt. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en waar moet u opletten.

Het begint eigenlijk al voor u vertrekt.  Veel mensen sluiten voor een reis naar het buitenland een reisverzekering af. Die verzekering biedt onder andere dekking van ziektekosten bij een ziekenhuisopname na een ongeval. Harstikke goed, maar check wel even de polisvoorwaarden en of deze bijvoorbeeld ook blijvende invaliditeit dekt. En denk ook aan de SVI-verzekering. In een eerdere blog heb ik het hier reeds over gehad. Deze verzekering biedt dekking bij een eenzijdig verkeersongeval en dus ook indien u dat overkomt in het buitenland. Zeker een aanrader.

Als u dan bent vertrokken en er gebeurt iets, dan is in de regel het recht van toepassing van het land waar u letsel heeft opgelopen. In het Haags Verkeersongevallenverdrag zijn echter voor verkeersongevallen afwijkende bepalingen opgenomen. De meeste landen binnen Europa zijn hierbij aangesloten. Het kan dus zomaar zijn dat uw zaak naar Nederlands recht kan worden afgewikkeld. Dat scheelt een hoop gedoe.

Wat nu te doen als u een ongeval overkomt in het buitenland:   

  • Leg de toedracht van het ongeval duidelijk vast (foto’s, getuigenverklaringen);  
  • Zorg eveneens dat de schade duidelijk vastligt;
  • Schakel indien nodig de lokale politie in om een PV op te maken;
  • Indien sprake is van letsel, ga naar een lokale arts en neem het bewijs hiervan met u mee;
  • Bewaar bonnetjes van de extra kosten die u maakt;
  • Onderteken niets, wat u niet begrijpt!

Als u aan bovenstaande denkt dan ligt alles goed vast en kunt u bij thuiskomst juridisch advies inwinnen om te bekijken hoe de zaak juridisch nu in elkaar zit. Welk recht van toepassing is en op welke wijze uw schade verhaald kan worden. JVB Letselschade kan u daar goed in bijstaan. Aarzel ook niet om even vrijblijvend deskundige informatie in te winnen, als u iets is overkomen.  

× Hoe kan ik u helpen?