Hoe zit dat nu met dat smartengeld en hoe wordt de hoogte ervan bepaald.  Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die heeft opgelopen na een ongeval. Dit is niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade. Hierdoor is het lastig om een bedrag aan smartengeld vast te stellen.

Als richtlijnen is er daarom de smartengeldgids van de ANWB.  In deze gids worden jaarlijks de rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) gebundeld met betrekking tot smartengeld. Deze gids biedt dus een houvast bij het inschatten van de hoogte van smartengeld bedragen, gebaseerd op rechtelijke uitspraken in soortgelijke gevallen.

De hoogte van het smartengeld hangt met name af van de ernst van het letsel. Of uw letsel van tijdelijke of blijvende aard is. De duur van het herstel, de invloed van uw letsel op uw werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding. Uw gederfde levensvreugde, omdat u bepaalde dingen niet meer kunt doen.  Maar ook uw leeftijd en nog veel andere factoren zijn hierop van invloed. Zo zal het bedrag aan smartengeld, voor een jonge vrouw die een litteken in haar gezicht oploopt, hoger uitvallen dan voor een man op leeftijd.

Binnen Europese landen zijn er dan ook weer verschillen tussen de hoogte van de smartengeldbedragen die worden uitgekeerd. En in de VS, is het weer een heel ander verhaal. Daar wordt ook een punitieve sanctie toegevoegd aan het smartengeld. Met als gevolg dat er ongekend hoge smartengeld vergoedingen worden uitgekeerd. In Nederland gaat het vaak om bedragen tussen de € 2.000,- en € 10.000,- . Al is er in één (uitzonderlijk) geval een bedrag van € 350.000,- toegekend.

Kortom, er zijn veel zaken die van invloed zijn op de hoogte van het uit te keren bedrag aan smartengeld.  Het berekenen van smartengeld vereist dan ook juridische deskundigheid. Heeft u zelf, of een van uw naasten letsel opgelopen en bent u op zoek naar een professionele letselschadebehandelaar?  Bij JVB Letselschade staan we u bij in het gehele proces, zodat u kunt focussen op uw herstel en zodat uw schade correct en op basis van de juiste normen, wordt afgewikkeld.

× Hoe kan ik u helpen?