Een ongeluk bij het sporten?

Letselschade door sport en spel

In sportsituaties ontstaan regelmatig blessures of ongevallen waarbij een speler letselschade oploopt. Als er sprake is van opzet heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Ik zoek dat graag voor u uit.

Letselschade door sport en spel

Veel mensen sporten. De een doet dit individueel en de ander in groepsverband. In teamverband sporten brengt vaker situaties met zich mee waarbij u letsel kunt oplopen. Bijvoorbeeld bij voetbal en hockey. Maar ook het sporten tijdens de gymles op school of met skiën in de winter kan letsel opleveren. Met name bij teamsporten komen geregeld geweldsmisdrijven of incidenten voor waarbij mensen schade oplopen. Daarnaast kunt u ook letsel oplopen tijdens het fietsen of de watersport.

Wat te doen?

Indien u letselschade heeft opgelopen tijdens een sport- en spelsituatie, is het belangrijk dat u de gegevens van getuigen noteert en vraagt om een verklaring. Tevens is het van belang dat u naar een arts gaat om uw letsel te laten vaststellen. Het maken van foto’s van uw letsel kan u ook helpen om de schade te verhalen.

Wel of geen schadevergoeding?

Bij letselschade opgelopen in sport en spel situaties is het niet altijd logisch dat de veroorzaker aansprakelijk gesteld kan worden en een schadevergoeding moet betalen. Dit komt doordat er bepaalde gedragingen zijn die je van een ander kunt verwachten. Als deelnemer of toeschouwer kun je bij een sport of spel letsel oplopen. Soms zijn er bepaalde gevaren aan de activiteit verbonden die je in feite voor lief neemt door deel te nemen of daarbij te kijken.

Wel aansprakelijk?

In de regel geldt dat slechts bij bewuste roekeloosheid (bijna opzettelijk) onsportief gedrag, gesproken kan worden van een onrechtmatige daad. Wanneer je een opzettelijke tik op je hoofd krijgt of een extreem grove sliding te verduren krijgt, kan er dus wel sprake van aansprakelijkheid zijn. Het gaat erom of de situatie bij het sport of spel hoort of niet. Bij een grove overtreding van de spelregels door een tegenstander of medewerker of bijvoorbeeld roekeloos gedrag met ernstige schuld, kan sprake zijn van een onrechtmatige daad en kan de veroorzaker een claim tot schadevergoeding krijgen

Situatie

Soms overlappen sport- en spelsituaties de regels van andere situaties. Bij de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld snelheidssporten, watersporten en fietssport zal er een wisselwerking zijn met verkeersaansprakelijkheid.

Laat u goed informeren in welke situaties er sprake is van aansprakelijkheid en of er een reele kans op schadevergoeding bestaat.

× Hoe kan ik u helpen?