Wat als u iets overkomt op het werk. Het zou zomaar kunnen dat een arbeidsongeval verregaande (financiële) gevolgen heeft.

Een werkgever heeft volgens de wet een zorgplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Een werkgever dient ervoor te zorgen dat lokalen, werktuigen en gereedschappen veilig zijn ingericht en onderhouden om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

De zorgplicht houdt dus in dat een werkgever de verantwoordelijkheid heeft om veilige werkomstandigheden te creëren, zodat werknemers (ook zzp’ers) hun werk veilig kunnen uitvoeren. Als uw werkgever daarin tekort schiet, is deze in beginsel aansprakelijk voor de schade. Let op, een werkgever heeft ook een zorgplicht bij zaken die met werk verband houden, zoals de thuiswerkplek, het verkeer of een bedrijfsuitje. Dat is vrijwel alleen niet het geval als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van u zelf.

Waar moet je nu opletten als werkgever? Uiteraard dient de bestaande wet- en regelgeving te worden nageleefd. Verder is het goed om per situatie te bekijken of de veiligheid van werknemers niet op makkelijke wijze beter gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk punt, waar het vaak mis gaat. Bij veel arbeidsongevallen blijkt achteraf dat het ongeval op makkelijke wijze voorkomen had kunnen worden, met bijvoorbeeld enkele aanpassingen aan de machine en/of werkplek. Daarnaast is het zaak om uw werknemers regelmatig er op te wijzen dat veiligheidsvoorschriften moeten worden nagekomen. Dat is een ongeschreven norm, waar het tevens vaak misgaat. Dus geef schriftelijke veiligheidsinstructies en herhaal deze met regelmaat.

Wat moet u doen als werknemer, indien u een arbeidsongeval overkomt? Allereerst is het belangrijk om de toedracht van het ongeval vast te (laten) leggen. Meldt een ongeval (ook al lijkt het mee te vallen), altijd bij werkgever en zorg dat e.e.a. op papier komt te staan. U weet immers nooit wat voor schade eruit voortvloeit. Soms dient de schade zich pas later aan. En zorg voor professionele hulp. Regelmatig ontstaat er door een arbeidsongeval, naast letsel en dus schade ook een arbeidsgeschil. JVB letselschade is tevens thuis in het arbeidsrecht en kan u, zowel voor het arbeidsongeval als voor het eventuele arbeidsgeschil, adviseren en bijstaan.      

× Hoe kan ik u helpen?