Onlangs heeft het Hof in Den Bosch (30 mei 2023) een nieuwe uitspraak gedaan inzake een discussie tussen een aansprakelijke verzekeraar en een slachtoffer over de vraag of langdurige whiplash/gezondheidsklachten wel of niet het gevolg zijn van het ongeval.

Zoals in meer letselschadezaken stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat de blijvende gezondheidsklachten van het slachtoffer niet (alleen) zouden zijn veroorzaakt door het ongeval. De klachten zouden ook kunnen worden verklaard door andere problematiek bij het slachtoffer. Daarnaast achtte de verzekeraar het onredelijk om de klachten toe te blijven rekenen aan het ongeval.

Het hof heeft gelukkig wederom bepaald dat indien sprake is van een consistent en samenhangend klachtenpatroon de gezondheidsklachten het gevolg zijn van het ongeval. Daarnaast moet dan komen vast te staan dat de klachten vóór de aanrijding niet bestonden en de klachten op zichzelf door de aanrijding kunnen zijn veroorzaakt, terwijl een alternatieve verklaring ontbreekt.

Het hof oordeelde in deze zaak dat weldegelijk sprake was van een consistent en samenhangend klachtenpatroon. Uit de medische informatie van het slachtoffer volgde namelijk dat zij regelmatig diverse medici had bezocht en behandelingen onderging die allen zagen op pijnklachten in de nek/schouderregio. Het hof zag geen enkele reden om te twijfelen aan het bestaan van de klachten van het slachtoffer. Daarnaast bleek uit de medische informatie dat de klachten van het slachtoffer vóór het ongeval niet bestonden, dat deze gezondheidsklachten consistent waren en dat ze door een ongeval kunnen zijn veroorzaakt.

Daarnaast gaat het hof niet mee in het door de aansprakelijke verzekeraar gestelde (op enig moment) doorbroken causaal verband. De verzekeraar heeft namelijk op geen enkele wijze voldoende betoogt en/of weersproken dat het causaal verband tussen de klachten van het slachtoffer en het ongeval er niet/niet langer was. Het verweer van de verzekeraar dat het onredelijk zou zijn om de klachten te blijven toerekenen aan het ongeval, volgde het hof gelukkig ook niet.

Indien uw klachtenpatroon dus consistent en samenhangend is en een andere alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt, blijft een aansprakelijke verzekeraar dus verplicht om alle schade te vergoeden. Aldus is het wel van belang dat u bij aanhoudende gezondheidsklachten na een ongeval, regelmatig contact zoekt met uw (huis)arts en behandelingen blijft volgen. Immers, dan kunt u altijd aantonen dat er sprake is van een consistent klachtenpatroon.

Heeft u een verkeers- of arbeidsongeval meegemaakt? U mag altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Dat kan via: 06-21418969 of per e-mail: jvanbladel@jvbletselschade.nl.  

× Hoe kan ik u helpen?