Tegenwoordig krijg ik binnen mijn praktijk steeds vaker de vraag hoe het zit met letselschade en bewindvoering. En waar rekening mee te houden bij een schuldsaneringsregeling of WSNP-traject. Of een slachtoffer ontvangt bijstand en vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de uitkering van een schadevergoeding (smartengeld).

Het slachtoffer die een schadevergoeding krijgt uitbetaald, soms zijn het forse bedragen, kan niet altijd overzien wat de gevolgen hiervan zijn. Een goede belangenbehartiger weet goed en tijdig te anticiperen op de mogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke uitkering.  Onze taak reikt verder dan het enkel afwikkelen van de schade.  

Als een slachtoffer bijvoorbeeld een bewindvoerder heeft, dan is het deze bewindvoerder die gaat over de afwikkeling van financiële zaken. De bewindvoerder moet dus ook betrokken worden bij de afwikkeling van een letselschade. En als u in de schuldsanering of WSNP zit en u krijgt een letselschade uitkering, bijvoorbeeld materiele of immateriële schadevergoeding (smartengeld), als gevolg van een ongeval of verkeersongeval, dan valt dit volledig in de boedel en moet de schade-uitkering dus afgedragen worden aan de bewindvoerder. Voor slachtoffers voelt dit vaak onrechtvaardig. Zij hebben een ongeval gehad met alle ongemakken en pijn van dien en de schadeuitkering, voornamelijk de post smartengeld, wat ze als compensatie krijgen voor het ongemak, moeten ze afstaan. In de praktijk blijkt echter dat er goede afspraken te maken zijn met een bewindvoerder over de besteding van bijvoorbeeld het smartengeld.

Bij slachtoffers die een bijstandsuitkering ontvangen is het ook zaak om goed op te letten. Er geldt in dat geval een inlichtingenplicht. U moet de te ontvangen bedragen melden aan uw gemeente. Het is dan aan de gemeente om te bepalen of en welke bedragen worden verrekend met uw bijstandsuitkering. De praktijk leert dat het zinvol is om in dat geval duidelijk te specificeren waar bepaalde bedragen voor zijn bedoeld en om met de gemeente in gesprek te gaan.  Een goede belangenbehartiger kan u hierbij helpen.  JVB letselschade uit Den Bosch heeft veel ervaring in dit soort zaken. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen, indien u in een dergelijke situatie verzeild bent geraakt.

× Hoe kan ik u helpen?