Door de Corona uitbraak zijn veel werknemers, met name in de beginperiode, blootgesteld aan het virus. Voor de één enkel met tijdelijke gevolgen, maar inmiddels is duidelijk dat er veel mensen zijn met langdurige klachten. Klachten die zelfs lijden tot arbeidsongeschiktheid en dus ook flinke inkomensschade.

De laatste tijd krijg ik dan ook veelvuldig de vraag of een werkgever aansprakelijk is te houden voor een covidbesmetting.

Geen makkelijk te beantwoorden vraag. De eerste vraag die binnen het toetsingskader van artikel 7:658 BW gesteld en beantwoord moet worden, is de vraag of de werknemer/werkneemster de covidbesmetting heeft opgelopen tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.  Een lastig punt daar je dit ook zal moeten bewijzen (een redelijke mate van zekerheid is voldoende). En daarbij zal een aansprakelijke verzekeraar vaak de stelling innemen dat de besmetting is opgelopen in de privésfeer.

Gelukkig is er inmiddels wat jurisprudentie, waaruit blijkt hoe een rechter in dergelijke gevallen toetst. Er wordt met name gekeken naar de (feitelijke) omstandigheden per geval. Was er een corona uitbraak op de werkvloer in de periode dat de besmetting is opgelopen? Is er contact geweest met de besmette personen (kon er wel of niet voldoende afstand worden gehouden)? Is de besmetting opgelopen tijdens een volledige lockdown? In het laatste geval wordt er bijvoorbeeld eerder aangenomen dat de besmetting niet in de privésfeer is opgelopen.    

Kortom, bij de vraag of een werkgever aansprakelijk is te houden voor een covidbesmetting, moet vooral gekeken naar de specifieke omstandigheden van dat moment.

En als vast komt te staan dat de klachten zijn opgelopen tijdens werktijd, dan komt vervolgens de vraag of de werkgever wel of niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De vraag waar het dan om draait is of de werkgever binnen de grenzen van wat op dat moment van haar kon worden gevraagd, voldoende heeft gedaan om besmetting met covid te voorkomen. Het is de taak en verantwoordelijkheid van een werkgever om bijvoorbeeld duidelijke en specifieke instructies te geven. En ook om te zorgen voor voldoende en geschikte beschermingsmiddelen.

Het aansprakelijk stellen van je werkgever voor een opgelopen covidbesmetting dient dus van het begin goed en volledig te worden aangepakt. Uiteraard kan JVB letselschade u hierin bijstaan. Aarzel niet om contact op te nemen als u besmet bent geraakt met covid op de werkvloer en dit voor u grote gevolgen heeft gehad. We kunnen dan samen een eerste inschatting maken van de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen.

× Hoe kan ik u helpen?