Als u als fietser deelneemt aan het verkeer bent u een zogenoemde ‘zwakkere verkeersdeelnemer’. Net zoals voetgangers bent u als fietser dus extra beschermd.  Dit geldt ook voor elektrische fietsen. Met de nadruk op “fiets”. Als uw E-bike door de wet als “fiets” wordt aangemerkt, bent u een zwakkere verkeersdeelnemer.

Omdat een motorrijtuig meer (letsel)schade kan veroorzaken is in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) de bescherming van een zwakkere verkeersdeelnemer geregeld. In dit artikel is vastgelegd dat een rijdend motorrijtuig in principe aansprakelijk is voor een verkeersongeval waarbij een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is.

Bij een aanrijding met een fietser, is de automobilist dus altijd aansprakelijk, tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als de fietser een voor de automobilist zeer onwaarschijnlijke fout heeft gemaakt. Dit is echter in de praktijk vrijwel nooit het geval.

Wel kan er sprake zijn van eigen schuld bij de fietser. Als een fietser bijvoorbeeld zomaar een voorrangsweg op rijdt. Dan is de fietser wel deels schuldig aan het ongeval, maar is de automobilist nog steeds aansprakelijk. In dat soort gevallen wordt vaak niet de gehele schade van de fietser vergoed.

Percentage te vergoeden schade

  • Automobilist schuldig: fietser ontvangt 100% schadevergoeding;
  • Fietser schuldig: fietser ontvangt minimaal 50%, maximaal 100% schadevergoeding;
  • Beide schuld: fietser ontvangt minimaal 50%, maximaal 100% schadevergoeding.

Zelfs wanneer de fietser dus schuldig is, bestaat er voor minimaal 50% recht op schadevergoeding. De schade bij een aanrijding met een fietser jonger dan 14 jaar, dient, zoals reeds eerder besproken, wel volledig vergoed te worden.

Bent u aangereden op de fiets, of loopt de afwikkeling van uw letselschadezaak niet vlot, dan mag u altijd vrijblijvend contact opnemen, via: 06-21418969 of via jvanbladel@jvbletselschade.nl.   

× Hoe kan ik u helpen?