Je kunt een whiplash oplopen bij een verkeersongeval. Vervelend want een whiplash kan veel klachten opleveren die nog lange tijd kunnen blijven bestaan. Echter, deze klachten zijn vaak niet medisch aantoonbaar.

Slachtoffers van een ongeval die whiplashklachten ervaren, komen dan ook vaak in een discussie terecht met de aansprakelijke verzekeraar. Soms zelfs al over de aansprakelijkheid. Wil een letselschade slachtoffer immers schadevergoeding krijgen als gevolg van een ongeval, dan zal aangetoond moeten worden dat er een causaal verband is tussen het ongeval en de aanwezige klachten. En aldus moet de aanwezigheid van klachten ook aangetoond worden.

Gelukkig is in de rechtspraak bepaald dat het ontbreken van een specifieke, medische aantoonbare verklaring voor de klachten, niet in de weg staat aan het oordeel dat het bewijs voor het causaal verband geleverd is.

Simpel gezegd, ondanks het feit dat een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten ontbreekt kunnen whiplashklachten toch worden aangenomen, als kan worden vastgesteld dat de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Voor het bewijs hiervan is een redelijke mate van waarschijnlijkheid voldoende, er wordt geen honderd procent zekerheid verlangd. Weet dus dat als je klachten ervaart na een verkeersongeval, vrijwel altijd de mogelijkheid bestaat om deze klachten aan te tonen. En weet ook, dat dit ook geldt voor andere klachten dan whiplashklachten. Blijf dan ook niet zitten met je klachten en laat je vrijblijvend adviseren door JVB Letselschade uit ’s-Hertogenbosch.

× Hoe kan ik u helpen?