Bij een aanrijding is het vaak vrij duidelijk wie er aansprakelijk is. In de wet staat immers dat degene die een onrechtmatige daad begaat (een verkeersfout) aansprakelijk is en dus verplicht is de schade te betalen die de ander lijdt. Nu is het wel zo dat de verkeersfout bewezen moet worden. Hiervoor is het belangrijk dat u, indien mogelijk, foto’s maakt van het ongeval. En dat u het Europees Schadeformulier goed invult. Ook eventuele getuigen kunnen op het schadeformulier worden vermeld.

Wat ik in de praktijk vaak gebeurt is dat vanwege de schrik of het letsel zoals ontstaan door het ongeval er geen duidelijke toedracht op papier komt te staan. Of dat partijen denken, het is wel duidelijk hoe het gegaan is en de toedracht vergeten vast te leggen.

Indien de toedracht niet geheel duidelijk is gedocumenteerd ziet een aansprakelijke verzekeraar kansen om de aansprakelijkheid, al dan niet onterecht, af te wijzen. Regelmatig komt dit ook, omdat de informatieverstrekking vanuit een client niet altijd goed verloopt. Het is ook lastig om te filteren welke informatie van belang is. Zo kan een ogenschijnlijk simpele aanrijding, uitdraaien op een langdurige juridische discussie over de aansprakelijkheid. Met vaak als gevolg dat de afwikkeling van de (letsel)schade, lang duurt en als frustrerend wordt ervaren.

Ervaring in het voeren van aansprakelijkheidsdiscussies komt dan van pas. Kortom, overkomt u een ongeval, leg dan altijd zo goed mogelijk vast wat er is gebeurt. Liever teveel, dan te weinig bewijs. En schakel snel en deskundige belangenbehartiger in voor de verdere afwikkeling van uw schade. Ik sta u hier graag met raad en daad in bij.

× Hoe kan ik u helpen?