Sinds de coronacrisis werken we steeds meer thuis. Op zich goed voor mens en milieu. Maar hoe zit het eigenlijk als er thuis wat gebeurt tijdens werktijd. Hoe ver strekt de zorgplicht van de werkgever voor de thuiswerksituatie?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, zodat wordt voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Oftewel, op de werkgever rust een zorgplicht. Uit de vele rechtspraak die er is op dit gebied, blijkt dat er flinke eisen zitten aan de invulling en de nakoming van deze zorgplicht.  De werkgever dient maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Bij de invulling hiervan wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval. Maar er moet dus sprake zijn van een veilige werkplek.

De verplichting om een veilige werkplek te faciliteren geldt ook voor het thuiswerken. Op de werkgever rust dus de verplichting om een ergonomische thuiswerkplek te faciliteren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe moet je dit als werkgever controleren? Als je werknemers hebt die veel thuiswerken is het goed om eens de werkplek te bespreken en te vragen of er hulpmiddelen nodig zijn om de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord te maken. En daarbij kun je instructies geven omtrent de werkhouding. Als je dit als werkgever doet en e.e.a. ook schriftelijk vastlegt dan zit je al goed voor wat betreft je zorgplicht.

En wat als je als werknemer tijdens het thuiswerken van de trap valt?  Ook dan kan een werkgever aansprakelijk zijn. Maar zoals hiervoor al aangehaald, alles hangt af van de omstandigheden van het geval. Val je van de trap omdat je de was ging ophangen op zolder. Dan kan een werkgever hier uiteraard niets aan doen. Val je van de trap omdat je op weg was naar je werkplek op zolder, dan is een werkgever wel aansprakelijk. Let dus op als werkgever en werknemer hoe het zit met je thuiswerkplek. En ga in overleg om ook deze werkplek zo veilig/ergonomisch mogelijk te maken.  Uiteindelijk zijn beide partijen hierbij gebaat.  

× Hoe kan ik u helpen?