Stel u wordt gebeten door een hond. Of u paard schrikt tijdens het rijden van een hond en werpt u af. Wie is er dan aansprakelijk voor uw schade? Op grond van artikel 6:179 BW is in de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade. Enkel indien de bezitter de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad, is er geen aansprakelijkheid.

Voornoemde is bijvoorbeeld het geval indien uw hond, in opdracht van u, een inbreker bijt die zich in uw huis bevindt. In dat geval is er sprake van noodweer en bent u, door de “tenzij” clausule niet aansprakelijk voor de schade.  

Wordt u gebeten door een loslopende hond, dan is de bezitter van die hond dus aansprakelijk voor uw schade. Het betreft hier een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid houdt in dat in dit geval de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt, zonder dat er direct sprake is van schuld of verwijt bij de eigenaar van het dier.

De aansprakelijkheid krachtens artikel 6:179 BW is dus gericht op het gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het daarin opgesloten onberekenbare element. Als een dier de aanwijzingen van zijn baas op volgt, dan is er geen sprake van eigen gedragingen van het dier en kan aansprakelijkheid niet op grond van artikel 6:179 BW worden gebaseerd. Mocht een eigenaar dus, zonder legitieme redenen (geen inbraak, of aanval) een hond aanzetten tot het bijten van, dan is de hondeneigenaar uiteraard ook aansprakelijk, maar dan op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

× Hoe kan ik u helpen?