Heel vervelend als een werknemer van u een ongeval krijgt. Er komt als werkgever van alles op u af. Zeker als het een ongeval is met ernstige gevolgen. Het is de meeste werkgevers wel bekend dat een ernstig arbeidsongeval (dodelijke afloop) gemeld moet worden bij de arbeidsinspectie.  

In de praktijk blijkt echter vaak dat werkgevers vergeten om arbeidsongevallen te melden, waarbij het niet direct duidelijk is dat er toch blijvend letsel door is ontstaan. Dit is ook lastig, omdat soms het letsel zich pas later openbaart. Maar ook in die gevallen dient er alsnog gemeld te worden, met als risico dat u een forse boete krijgt van de arbeidsinspectie indien dit niet gebeurt.  

Voor alle duidelijkheid:  

Wanneer moet ik als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval direct te melden wanneer er sprake is van:

  • dodelijke afloop
  • ziekenhuisopname van minimaal 1 dag (voor een bezoek spoedeisende hulp geldt geen meldingsplicht)
  • blijvend letsel (ook bij bijvoorbeeld aanhoudende psychische klachten)  

Let op:

  • Is er meteen na het ongeval geen sprake van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel, maar blijkt dit pas later? Dan moet u het ongeval dus alsnog zo snel mogelijk melden.
  • Niet alleen ongevallen van uw eigen werknemers moet u melden. U bent ook verplicht ongevallen te melden van personen die onder uw gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.
× Hoe kan ik u helpen?